Czym zajmuje się radca prawny

W sytuacji sprawy w sądzie potrzebna jest pomoc adwokata albo radcy prawnego. Osoba, która składa pozew do sądu, musi się posiłkować wiedzą takiego specjalisty, by mieć świadomość tego, jak przygotować ten pozew w odpowiedni sposób i jaką linię ataku lub obrony przyjąć. Radca prawny Świdnica jest w stanie pomagać klientowi w każdym zakresie realizacji, z wyjątkiem reprezentowania go w sprawach z Kodeksu Karnego.

Tego radca prawny robić nie może. Pomoc prawna Świdnica może być natomiast udzielana zarówno przez adwokata, jak i przez radcę prawnego. Sposób tej pomocy jest uzależniony od sprawy, którą dana osoba ma. O ile sprawa jest niezwykle trudna, to lepiej się zwrócić do prawnika. Jeżeli sprawa jest prawa spadkowego lub rodzinnego i opiekuńczego, to całkiem możliwe, że pomoże tylko i tylko radca prawny. Rozwód Świdnica może załatwić i jeden i drugi specjalista. Wszystko uzależniony jest od tego, czy jest to rozwód bez orzekania o winie, czy także rozwód z orzekaniem o winie. Znacząca większość osób woli załatwić rozwód jak najszybciej i wnioskuje o wydanie rozwodu bez orzekania o winie. Osoby, które są przykładowo zdradzane, częściej występują o to, by orzec rozwód z orzeczeniem o winie partnera. W takiej sytuacji sąd musi bardzo gruntownie rozpatrzyć wniosek i sprawdzić, czy realnie wina za rozpad pożycia małżeńskiego jest spowodowana działaniami lub zaniechaniami jedynie i tylko jednej ze stron. Jeżeli to udowodni, rozwód będzie orzeczony z winą jednego z małżonków. Jeżeli już nie uda się tego udowodnić, rozwód będzie bez orzekania o winie.

Polecana strona: kancelaria świdnica.

Leave a Reply